Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na turnaj v Němčicích 28.12.

11. 12. 2014

Silvestrovský turnaj 2014

 

 T.J. Sokol Němčice nad Hanou oddíl stolního tenisu    
                       
Pořádá X. ročník Silvestrovského turnaje družstev.           
                       
A.  Všeobecná ustanovení :              
                       
1. Pořadatel: T.J.Sokol Němčice nad Hanou            
                       
2. Datum uspořádání: Neděle 28.12.2014            
                       
3. Místo konání: Sokolovna Němčice nad Hanou, Sokolská 421.        
                       
4. Ředitelství turnaje: ředitel:   Jiří Přidal          
        vrchní rozhodčí: Jaromír Palásek        
        hl. pořadatel:   Vladimír Kalinay        
                       
5. Přihlášky: Jmenovité přihlášky zašlou oddíly emailem do úterý 23.12.2014    
      na adresu: jpalasek@lear.com. Informace mobil 724226897      
                       
6. Vklady:   Budou vybírány při prezentaci za družstvo ve výši 300,- Kč.      
                       
7. Losování: V sobotu 27.12.2014. První 4 družstva z předchozího ročníku budou nasazena.  
                       
8. Občerstvení: Je zajištěno v místě konání turnaje.          
                       
B. Technická a ostatní ustanovení :              
                       
9. Předpis:   Hraje se podle "Pravidel stolního tenisu", "Soutěžního řádu stolního tenisu" a jejich     
      platných dodatků a ustanovení tohoto rozpisu.        
                       
10. Soutěže:   Tříčlenná družstva. Hraje se olympijským systémem - Londýn 2012 do 3. bodu.  
          ABC tým     XYZ tým      
      1 dvouhra A     X      
      2 dvouhra B     Y      
      3 čtyřhra C + A nebo B   Z + X nebo Y    
      4 dvouhra A nebo B nehrající čtyřhru Z      
      5 dvouhra C     X nebo Y nehrající čtyřhru  
      V jednom zápase nelze střídat. Tým, který vyhraje los si určí jestli bude ABC nebo XYZ tým.
      Kapitáni určí pozice hráčů ABC resp. XYZ. Druhého hráče do čtyřhry určí kapitáni po 2. dvouhře.
                       
11. Systém:   I. stupeň skupiny po 3 - 4. Do II. stupně postupují družstva umístěná na 1. a 2. místě.   
      II.stupeň play-off. Soutěž útěchy play-off  družstva, která skončila ve skupině na 3. a 4. místě.
      Pořadatel si vyhrazuje právo změny systému podle počtu přihlášených   
      a prezentovaných družstev.            
                       
12.  Podmínky účasti: Pozvaná a řádně přihlášená družstva. Pokud nemáte pozvánku pište na email jpalasek@lear.com
                       
13. Časový pořad: 8,00 - 8,30 hod. prezentace            
      8,45 hod   zahájení turnaje          
      9,00 hod   skupiny I. kolo          
      10,30 hod skupiny II. kolo          
      12,00 hod skupiny III. kolo          
      14,00 hod čtvrtfinále, soutěž útěchy        
      15,30 hod semifinále            
      17,00 hod finále, o 3. místo          
      19,00 hod vyhlášení vítězů          
                       
14. Míčky a stoly: Stiga Competition  tři hvězdy 40 mm. 8 stolů Tibhar a Butterfly.    
                       
15. Rozhodčí: Určuje vrchní rozhodčí.            
                       
16. Ceny:   Družstva na 1. - 3. místě a vítěz útěchy obdrží věcné ceny.      
                       
          Za Sokol Němčice          
V Němčicích, 3. prosince 2014   Jaromír Palásek