Jdi na obsah Jdi na menu

Rozlosování + pravidla pro krajské soutěže

20. 9. 2012

 Systém soutěží

Hraje se systémem každý s každým, dvoukolově dle rozlosování. Startují čtyřčlenná družstva. Utkání DIVIZE a KS I se hrají do zisku 10.bodu dle pořadí se dvěma čtyřhrami na začátku. Utkání KS II se hrají na plný počet 18 utkání se dvěma čtyřhrami na začátku. Kontumační výsledky se započítávají do úspěšnosti jednotlivců. Sestava mistrovských utkání se nelosuje (domácí sestava „A“, hosté sestava „X“).

  Termíny soutěží

 Termíny utkání viz. rozlosování.. Hlášenka o utkání se nezasílá. Po dohodě obou soupeřů lze se souhlasem předsedy STK utkání předehrát. Tento souhlas musí být udělen min. 3 dny před termínem předehrávaného utkání. Ve zcela výjimečných případech lze v souladu s platným Soutěžním řádem a se souhlasem předsedy STK povolit odložení utkání. Na jednotlivá utkání mohou být vysílání komisaři.

 Rozlosování

 Definitivní rozlosování je přílohou zpravodaje.

 Zasílání výsledků

 Výsledky utkání nahlásí pořádající družstvo předsedovi STK prostřednictvím SMS do dvou hodin po skončení utkání (druhého v případě dvojzápasu). Zápisy – elektronicky po každém domácím dvojzápase nejpozději v pondělí následujícího týdne.

Upozorňujeme na nutnost řádného vyplňování zápisů tj. všech údajů včetně data a času. V případě opakovaného porušování vyplňování může být udělena pokuta.

 Postupy a sestupy

 DIVIZE

Postup             vítězné mužstvo postupuje do III.ligy

Sestup             poslední 2 mužstva sestupují do KS I

KS I

Postup             vítězné mužstvo a mužstvo na 2. místě postupují do DIVIZE

Sestup             poslední 2 mužstva sestupují do KS II

 KS II

Postup             vítězné mužstva obou skupin postupují do KS I

Sestup             poslední 3 mužstva obou skupin sestupují do regionálního přeboru

 

Postup družstev z regionálního přeboru

Do KS II postupují vítězové přeboru regionu případně další v souladu se Soutěžním řádem. Podmínkou postupu je uspořádání regionálního přeboru v souladu se soutěžním řádem a vyrovnání případných pohledávek daného regionu vůči KSST resp. ČAST k termínu podání přihlášky.

  Pokuty

 Udělenou pokutu je oddíl povinen uhradit v termínu uvedeném ve Zpravodaji KSST na účet KSST č.ú. 866658250257/0100 pod VS 34. Potvrzení o zaplacení pokuty je nutné ve stejném termínu doručit předsedovi STK. V případě neuhrazení pokuty či nezaslání potvrzení bude provinivšímu se družstvu rozhodnutím VV KSST zastavena činnost do doby splnění závazku.

 Stanovená výše pokut:

 Pozdní nahlášení výsledků

v hracím termínu do 21:00 nejpozději však do neděle 11:00            100Kč

při předehrání utkání nejpozději 23:00 v den utkání                          100Kč

nezaslání zápisu o utkání                                                                   100Kč

opakované nevyplňování údajů v zápise o utkání                             100Kč

 Kontumační výsledek schválený VV KSST                                      500Kč

 Povolené výjimky

-          družstva mohou utkání odehrát v nejednotných dresech

-          start žen se povoluje bez omezení počtu ve všech stupních

-          v KS II může být vrchním rozhodčím i hráč s platnou licencí nastupující k utkání (vrchního rozhodčího zajišťuje domácí oddíl)

 

 Rozlosování krajských soutěží 2012-2013 

 

VV KSST Olomouc 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář