Jdi na obsah Jdi na menu

Turnaj 30. května v Trenčíně

25. 5. 2015

IX. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
k oslobodeniu mesta Trenčín

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ:
KERAMING – KUBRAN Trenčín v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Oblastným zväzom stolného tenisu Trenčín.
Dátum konania:
30. mája 2015 (sobota).

Miesto konania: Mestská športová hala Trenčín na Sihoti.
Riaditeľ turnaja:
Ing. Emil Gallovič.
Hlavný rozhodca:
Ing. Henrich Horňáček.
Technický pracovník:
Dušan Zelman st., Zdeno Marousek, Juraj Gieci.
Lekárska služba:
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
Prihlášky:
V deň konania turnaja:
- kategória mládež a veteráni do 8,30 hod.
- hlavná súťaž do 10,30 hod.
u hlavného rozhodcu.
Žrebovanie:
V deň konania turnaja v hracej miestnosti.
Občerstvenie:
Zabezpečené v mieste konania turnaja (bufet v športovej hale).
Štartovné – vklad:
Mládež 0 €.
Hlavná súťaž 5 € - v cene je započítaná jedna porcia guláša.
Veteráni nad 60 rokov 0 €.
Úhrada nákladov:
Všetky náklady spojené s účasťou znáša účastník.
Informácie:
Ing. Emil Gallovič – 0903464143.
Ing. Henrich Horňáček – 0903 265410.
Poznámka:
Turnaj nie je poistený.
TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, podľa súboru predpisov a podľa ustanovení tohto rozpisu.
Súťažné disciplíny:
Dvojhra – mládež do 15 rokov vrátane.
Dvojhra – hlavná súťaž (všetky kategórie spolu).
Dvojhra – veteráni nad 60 rokov vrátane.


Systém súťaže:
Jednotlivci – klasický dvojstupňový: I. stupeň – skupinový, II. stupeň – vyraďovací (KO systém), pre kategóriu mládež a veteráni sa o tretie miesto sa nehrá. Pre hlavnú súťaž sa o tretie miesto hrá. Do druhého stupňa bez ohľadu na početnosť skupín postupujú vždy prví dvaja. Žrebovanie sa vykoná nasadením, triedením a dožrebovaním. Druhý stupeň sa netriedi. Hrá sa na tri víťazné sety z piatich. Nasadenie podľa aktuálneho rebríčka SSTZ (ETTU).
Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny hracieho systému.
Časový rozpis:
- mládež a veteráni
08,00 – 08,30 prezentácia, rozohranie.
08,30 – 09,00 žrebovanie.
09,00 začiatok súťaže.
Časový rozpis:
- hlavná súťaž
08,00 – 10,30 prezentácia, rozohranie.
10,30 – 11,00 žrebovanie.
11,00 začiatok súťaže.
Rozhodcovia:
Hráči si rozhodujú sami.
Protesty, námietky:
Podľa súťažného poriadku SSTZ.
Loptičky:
DHS***, biela.
Stoly:
Butterfly 16 ks.
Ceny:
Mládež – diplom a pohár.
Hlavná súťaž – finančná odmena, diplom a pohár.
1. miesto 330 €
2. miesto 200 €
3. miesto 100 €
4. miesto 50 €
Veteráni – diplom a pohár.
___________________________________________________________________________
Riaditeľ turnaja: Ing. Emil Gallovič, v.r. Hlavný rozhodca: Ing. Henrich Horňáček, v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář